Personvern

Personvern (GDPR)

Personvern GDPR for nakentid.no

Endring av bruksvilkårene

Fra tid til annen kan vi endre eksisterende vilkår og/eller oppdatere disse vilkårene med tilleggsbetingelser som gjelder for tjenesten. For eksempel kan vi endre eksisterende vilkår for å gjenspeile eventuelle obligatoriske endringer i loven. Du bør sjekke vilkårene regelmessig for å holde deg informert. Vi vil også legge inn varsel om endring av disse vilkårene på denne siden eller sende varsel til eposten du registrerte hos oss. Merk deg at endringer ikke vil gjelde retroaktivt, og de vil tre i kraft tretti (30) dager etter at de er lagt ut på vårt nettsted. Endringer som tar for seg nye funksjoner for tjenesten og endringer som er gjort av juridiske årsaker kan tre i kraft umiddelbart. Du bør avslutte bruken av tjenesten vår hvis du ikke er enig med de oppdaterte/ endrede vilkårene.

Beskyttelse av personvern

nakentid.no personvernerklæring  forklarer hvordan vi behandler dine personlige data og beskytter personvernet ditt når du bruker tjenesten vår. Ved å bruke tjenesten vår godtar du automatisk vår personvernerklæring, og nakentid.no kan bruke slike data i henhold til personvernerklæringen.

Innholdet i tjenesten vår

Tjenesten vår lar deg laste opp, laste ned og lagre innhold, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon, tekst, grafikk, videoer, lyd eller annet materiale («innhold»). Du beholder eierskap til «innholdet» du har lastet opp og du har alle rettigheter til innholdet. Når du laster opp, lagrer, sender eller mottar innhold til eller gjennom tjenesten vår, gir du nakentid.no og dets tjenestepartnere en verdensomspennende lisens til å være vert for, lagre, laste opp og laste ned dette innholdet, kun for det formål å om å tilby «innholdet» på tjenesten til deg og alle andre brukere av platformen. Vi forbeholder oss denne retten til enhver tid, men er ikke forpliktet til å fjerne eller nekte å distribuere innhold gjennom tjenesten, inkludert innholdet ditt.
Det er du som bruker av platformen som er ansvarlig for at «innholdet» du laster opp er lovlig og ikke kopibeskyttet.
Fra du laster opp innholdet er det du som står ansvarlig for dette innholdet og må sørge for at innholdet ikke blir brukt ulovlig.
Du følger norske lover og regler 100% når du bruker platformen, ulovlig deling av bilder, filmer eller annet materiale er strengt ulovlig og medfører straks til utestengelse .
Aldergrensen på tjenesten er 18+ år.

Data vi samler og lagrer

Vi lagrer opplysniger om deg som brukernavn, epost, passord(Kryptert), sivilstatus, IP-adresser, fylke og all annen data du selv velger å legge inn i vår platform. Alt innhold du laster opp blir linket til din bruker. Vi samler ikke inn andre opplysninger en det du selv legger inn, utenom IP-Adresse og tidspunkter.

Kryptering og sikkerhet

Vi tar sikkerhet på alvor og krypterer sensitive opplysninger med en egen unik krypteringsnøkkel.
Tilkoblingen mellom deg og våre servere er kryptert med HTTPS 256 bits.
Serveren som våre filer og database ligger på er også kryptert med en unik nøkkel. Serveren er plassert på et datasenter i Norge.

Partnere

Vi oversender data til National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) ved funn av barnepornografi.
For å opprettholde noen funksjoner som filmer oversender vi alle våre filmer til vår hostning parnter for video (BunnyWay, informacijske storitve d.o.o.)
Uten om dette sender vi INGEN opplysninger til andre parter. Vi forstår at du ønsker å holdes anonym.
Ingen brukeropplysninger oversendes BunnyWay, kun filmklippet. Vi har egen GDPR avtale med BunnyWay.

Taushetserklæring

Du forplikter deg herved til ikke å bruke, utlevere eller på annen måte gjøre tilgjengelig for uvedkommende informasjon om personopplysninger eller bedrifts- eller forretningsmessig kunnskap eller data som du har fått kjennskap til igjennom systemet. Taushetsplikten gjelder også etter at engasjementet er avsluttet. Ved bruk av systemet bekrefter du at du har forstått innholdet i taushetsplikten og at brudd på denne plikten kan føre til utelukkelse i bruk av systemet, samt en eventuell politianmeldelse.

Begrenset ansvar for tjenesten vår

I DEN GRAD DET ER TILLATT AV LOVEN, ER TJENESTEN TILGJENGELIG «SOM DEN ER». DU FORSTÅR UTTRYKKELIG OG SIER DEG ENIG I AT: NÅR DET ER TILLATT AV LOVEN, VIL nakentid.no OG DETS TJENESTEPARTNERE, LISENSGIVERE, ANSATTE OG AGENTER IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAPT FORTJENESTE, INNTEKTER, DATA, ØKONOMISKE TAP ELLER INDIREKTE TAP, SPESIELT TAP, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER UNDER NOEN OMSTENDIGHETER. DIN BRUK AV TJENESTEN GJØRES PÅ EGEN RISIKO. TJENESTEN TILBYS «SOM DEN ER». nakentid.no GARANTERER IKKE AT: TJENESTEN MØTER ALLE KRAVENE DINE TIL ENHVER TID; AT TJENESTEN ER FEILFRI OG AT ALLE FEIL I TJENESTEN RETTES; AT TJENESTEN VIL VÆRE UTEN AVBRUDD. ALT INNHOLD SOM LASTES NED, LASTES OPP OG/ELLER PÅ ANNEN MÅTE ER SKAFFET GJENNOM BRUK AV TJENESTEN, ER SKAFFET ETTER EGET SKJØNN OG PÅ EGEN RISIKO, OG DU ER ALENE ANSVARLIG FOR SKADE PÅ DATAMASKINENS UTSTYR ELLER ENHETER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, BÆRBARE DATAMASKINER, STASJONÆRE DATAMASKINER, NETTBRETT, SMARTTELEFONER OG SMARTKLOKKER, ELLER DATATAP SOM SKYLDES NEDLASTING ELLER BRUK AV SLIKT MATERIALE.

Fjerning av personopplysninger

Ønsker du og sende en forespørsel om fjerning av personopplysninger eller innhold gjøres dette til [email protected] 

Hjelp eller spørsmål

Ved behov for kontakt med nakentid.no kontaktes nakentid.no direkte på mail [email protected]